top of page

Drahelčice

V Brance 45, 252 19 Drahelčice

Cena: 2 500 Kč / pololetí

gymnastika výběr (přihláška není veřejná)

5–12

17:00–18:00

pondělí

Popis

Věk

Čas

Den

Martin Kadubec

Martin Kadubec

Cena: 2 500 Kč / pololetí

začátečníci

pokročilejší menší děti

pokročilejší větší děti

6–8

8–12

8–14

16:00–17:00

17:00–18:00

18:00–19:00

úterý

Popis

Věk

Čas

Den

Radek Pilař

Radek Pilař

Cena: 2 500 Kč / pololetí

technika a randori

6–14

18:30–19:30

čtvrtek

Popis

Věk

Čas

Den

Martin Kadubec

Martin Kadubec

Judo

Kdy a co cvičíme?

Atletika

Minijudo

Cena: 2 500 Kč / pololetí

akrobacie a gymnastika

všeobecná průprava, základy akrobacie

pokročilá akrobacie

5–12

5–12

5–12

18:00–19:00

16:30–17:30

17:30–18:30

pondělí

čtvrtek


Popis

Věk

Čas

Den

Michal Mihula

Michal Mihula

Parcour

bottom of page