Drahelčice

V Brance 45, 252 19 Drahelčice

Cena: 2 000 Kč / pololetí

akrobacie a gymnastika

5–12

17:00–18:30

pondělí

Popis

Věk

Čas

Den

Martin Kadubec

Martin Kadubec

Cena: 2 000 Kč / pololetí

začátečníci – gymnastika, judo, hry

pokročílí – gymnastika, judo, randori

6–12

7–14

16:30–17:30

17:30–18:30

úterý

Popis

Věk

Čas

Den

Radek Pilař

Radek Pilař

Cena: 2 000 Kč / pololetí

randorový trénink (chystání tatami od 18:30)

5–14

18:30–19:30

čtvrtek

Popis

Věk

Čas

Den

Martin Kadubec

Martin Kadubec

Judo

Kdy a co cvičíme?

Cena: 2 000 Kč / pololetí

přípravka pro začátečníky i pokročilé

6–12

15:45–16:45

středa

Popis

Věk

Čas

Den

Miroslava Kadubcová

Miroslava Kadubcová

Atletika

Minijudo