top of page

Atletika

kroužek pro děti od 6 do 15 let

Prezentační video atletické přípravky Atletika4fun.

Atletická přípravka je pro všechny, kteří se chtějí naučit zábavnou formou základům atletických disciplín. Házíme, skáčeme (dálku i výšku), trénujeme štafetu, učíme se starty a další. Při tréninku se zaměřujeme na vytvoření správných návyků při základních pohybových aktivitách (běžecké průpravné cviky, abeceda). Během pololetí se věnujeme jednotlivým atletickým disciplínám – od nácviku průpravných cvičení až po zvládnutí disciplíny.

Koncepce hodiny

Trenéři

Kde cvičíme atletiku?

Miroslava Kadubcová

Miroslava Kadubcová

trenérka atletiky

bottom of page