top of page

Kde cvičíme minijudo?

Trenéři

Hlavním cílem tréninku našich nejmenších sportovců je vytvořit u dětí pozitivní vztah k pohybu, začlenění do kolektivu a naučit je se soustředit a dávat pozor na to co trenér učí. Toho docílujeme pomocí mnoha sportovně kolektivních her a různých překážkových drah.

Následně jakmile jsou děti již soustředěnější se začínají učit základní gymnastické, ale i atletické a judistické prvky. V atletické části jde o skoky, sprinty, hody, v gymnastické učíme kotouly, stojky, hvězdy a v judistické hlavně pády a techniky na zemi.

Součást hodiny je vždy judistický nástup a názvosloví (hajime, matte, rei atp.). Minijudo učí velmi zkušené trenérky dětí s mnohaletou praxí a častokrát zde bývá na posledních 10 minut trenér juda, který dle výsledků dětí doporučí přestup na standardní hodinu juda.

Pokud zde děti zjistí, že jim více vyhovuje atletika než judo, plynule přejdou do naší atletické přípravky. Ideální čas na přesun na judo či atletiku je 6 let – školní věk, ale mnoha dětem vyhovuje volnější herní styl minijuda a častokrát zde zůstávají ještě i v 7 letech.

Hodina minijuda ve sportovní hale v Chýni

Minijudo

pohybovky pro děti od 3 do 7 let

Koncepce hodiny

Vladimíra Parýzková

Vladimíra Parýzková

trenérka minijuda a fyzioterapeut

Gabriela Langerová

Gabriela Langerová

trenérka minijuda

bottom of page