top of page

Odkaz na přihlášku posílá trenér e-mailem. Pokud vám pozvánka nepřišla a chcete tuto hodinu navštěvovat, tak kontaktujte trenéra hodiny.

Hodina je zaměřena na

  • úpolovou gymnastiku (gymnastika vhodná pro zápasení),

  • pokročilejší techniky juda (strhy, kontry),

  • zápasení (randori).

Jedná se o doplňkovou hodinu, a proto je nutné, aby vaše dítě navštěvovalo i běžnou hodinu juda, kde se učí techniky.

 

Na hodině nejsou žádné hry, pouze dřina! Je vyžadována disciplína.

⚠️ Na této hodině si není možné dělat náhrady za zmeškané hodiny na jiných místech. ⚠️

Trénink pro širší výběr

Pondělní doplňková hodina v Drahelčicích.

bottom of page