top of page

Chýně

Bolzanova 800, 253 03 Chýně

Cena: 2 300 Kč / pololetí

začátečníci

pokročilejší menší děti

pokročilejší větší děti

5–8

7–10

8–12

14:00–15:00

15:05–16:05

16:10–17:10

pondělí

Popis

Věk

Čas

Den

Radek Pilař

Radek Pilař

Cena: 2 300 Kč / pololetí

pokročilejší mladší děti – technika a randori

pokročilejší starší děti – technika a randori

6–14

13–99

17:15–18:30

18:30–19:30

středa

Popis

Věk

Čas

Den

Martin Kadubec

Martin Kadubec

Judo

Kdy a co cvičíme?

Cena: 2 300 Kč / pololetí

nejmenší a začátečníci

pokročilí mladší

pokročilí starší

6–8

8–12

8–14

16:00–17:00

17:00–18:00

18:00–19:00

úterý

Popis

Věk

Čas

Den

Miroslava Kadubcová

Miroslava Kadubcová

Atletika

Cena: 2 300 Kč / pololetí

pokročilejší (v komunikaci a dovednostech)

začátečníci

4–7

3–5

16:30–17:20

17:30–18:20

pondělí

Popis

Věk

Čas

Den

Vladimíra Parýzková

Vladimíra Parýzková

Cena: 2 300 Kč / pololetí

začátečníci i pokročilí

začátečníci a mladší děti

pokročilejší a starší děti

3–7

3–5

4–7

16:10–17:00

15:15–16:05

16:10–17:00

čtvrtek

pátek


Popis

Věk

Čas

Den

Gabriela Langerová

Gabriela Langerová

Minijudo

Parcour

bottom of page