Úhonice

Kateřinská 43, 252 18 Úhonice

Cena: 2 100 Kč / pololetí

začátečníci i pokročilí

6–12

15:30–16:30

úterý

Popis

Věk

Čas

Den

Vítek Arlt

Vítek Arlt

Cena: 2 100 Kč / pololetí

pokročilí – gymnastika, judo, randori

začátečníci – gymnastika, judo, hry

8–12

6–10

14:00–15:00

15:00–16:00

pátek

Popis

Věk

Čas

Den

Daniel Malý

Daniel Malý

Judo

Kdy a co cvičíme?

Atletika

Minijudo

Parcour