top of page

Rudná

Masarykova 878, 252 19 Rudná

Cena: 2 500 Kč / pololetí

začátečníci – gymnastika, judo, hry

pokročilí – gymnastika, judo, randori

6–12

10–15

15:30–16:30

16:30–17:30

středa

Popis

Věk

Čas

Den

Radek Pilař

Radek Pilař

Judo

Kdy a co cvičíme?

Atletika

Minijudo

Parcour

bottom of page