top of page

Nučice

Kubrova 136, 252 16 Nučice

Cena: 2 800 Kč / pololetí

začátečníci a menší děti

pokročilí a větší děti

6–12

15:00–16:00

16:00–17:00

úterý

Popis

Věk

Čas

Den

Ivan Bindík

Ivan Bindík

Judo

Kdy a co cvičíme?

Atletika

Kendo

Minijudo

Parcour

bottom of page