top of page

Kosoř

Průběžná 23, 252 26 Kosoř

Cena: 2 800 Kč / pololetí

začátečníci i pokročilí

6–12

16:00–17:00

středa

Popis

Věk

Čas

Den

Ivan Bindík

Ivan Bindík

Judo

Kdy a co cvičíme?

Atletika

Kendo

Minijudo

Parcour

bottom of page