top of page

Kladno (4. ZŠ)

Norská 2633, 272 01 Kladno

Cena: 2 300 Kč / pololetí

začátečníci i pokročilí (rozdělení do 2 skupin)

6–16

18:00–19:00

16:30–18:00

úterý

pátek

Popis

Věk

Čas

Den

Daniel Malý

Daniel Malý

Judo

Kdy a co cvičíme?

Atletika

Minijudo

Parcour

bottom of page