Kladno (4. ZŠ)

Norská 2633, 272 01 Kladno

Cena: 2 000 Kč / pololetí

začátečníci i pokročilí (rozdělení do 2 skupin)

6–16

18:00–19:00

úterý

Popis

Věk

Čas

Den

Daniel Malý

Daniel Malý

Cena: 2 000 Kč / pololetí

začátečníci a pokročilí (rozdělení do 2 skupin)

6–16

16:30–17:30

pátek

Popis

Věk

Čas

Den

Martin Kadubec

Martin Kadubec

Judo

Kdy a co cvičíme?

Atletika

Minijudo