top of page

Jeneč

Lidická 210, 252 61 Jeneč

Cena: 2 800 Kč / pololetí

začátečníci i pokročilí

6–12

14:00–15:00

středa

Popis

Věk

Čas

Den

Daniel Malý

Daniel Malý

Judo

Kdy a co cvičíme?

Atletika

Kendo

Minijudo

Parcour

bottom of page