top of page

Praha 1 (ZŠ Curie)

nám. Curieových 886/2, 110 00 Praha 1

Cena: 2 500 Kč / pololetí

všestrannost, hry, základy juda – začátečníci

judo, gymnastika, hry – pokročilí

judo, zápasy, hry – pokročilí

5–10

7–14

8–14

13:30–14:30

14:30–15:30

15:30–16:30

pátek

Popis

Věk

Čas

Den

Radek Pilař

Radek Pilař

Judo

Kdy a co cvičíme?

Atletika

Minijudo

Cena: 2 500 Kč / pololetí

akrobacie a gymnastika

6–12

13:00–14:00

pondělí

Popis

Věk

Čas

Den

Michal Mihula

Michal Mihula

Parcour

bottom of page