Rudná (ZŠ 5. května)

5. května 583, 252 19 Rudná

 

Kdy a co cvičíme?

Pohybovky (MiniJudo)

1 700 Kč/pololetí