top of page

Velká Dobrá

Nám. Komenského 17, 273 61 Velká Dobrá

Cena: 2 800 Kč / pololetí

začátečníci i pokročilí

6–12

15:00–16:00

čtvrtek

Popis

Věk

Čas

Den

Daniel Malý

Daniel Malý

Judo

Kdy a co cvičíme?

Atletika

Kendo

Minijudo

Parcour

bottom of page