Loděnice

Školní 255, 267 12 Loděnice

Judo

Kdy a co cvičíme?

Cena: 2 000 Kč / pololetí

zaměření na kondici

6–14

17:00–18:00

pondělí

Popis

Věk

Čas

Den

Petr Poruba

Petr Poruba

Atletika

Minijudo