top of page
 • Martin Kadubec

Proč my, proč JUDO4FUN.

Aktualizováno: 16. 11. 2023

Proč JUDO? Protože JUDO vychovává, je založeno na morálních hodnotách jako jsou:

 • Disciplína

 • Úcta k sobě i soupeři

 • Zdravé sebevědomí

 • Hrdost

 • Fair play

 • Přátelství a spolupráce

 • Celoživotní cesta


Proč JUDO4FUN? V čem jsme jiní? Základní pilíře našeho oddílu:

 • Úpolová gymnastika (rozvoj obratnosti a motoriky)

 • Atletika (rozvoj atletických dovedností, vytrvalost a rychlost)

 • Judo (všestrannost, sebeobrana a disciplína)
JUDO4FUN - JUDO HROU, stejně jako myšlenka škola HROU(Komenský) věříme principu, že dítě je schopno nejvíce se naučit tehdy, když ho studium baví. Když je motivováno příkladem trenérů, které pohyb baví a trénují s dětmi.

Toto se snaží vystihnout název JUDO HROU - JUDO4FUN.


motto: pokud dítě není schopno se naučit látku metodou kterou ho učí, my se snažíme pochopit jak se dítě učí samo a rádo (zábavně). A touto metodou se snažíme následně učit a dovednosti dítě naučit. Prostě učit hrou.

Je jasné, že všem dětem tento náš styl nemůže vyhovovat, tehdy doporučujeme naše spřátelené oddíly nedaleko.Jak to celé začíná? Minijudem :).
​Součástí každého tréninku je úpolová gymnastika.


ÚPOLOVÁ GYMNASTIKA:

 • Hodně protahování a strečinku

 • Kompenzace zkrácených svalových partií

 • Prioritně posilování tzv. CORE – středu těla

 • Posilování celého těla základními cviky, zejména herní formou (pejsci, žabáci, pavouci atp. - kliky, dřepy, leh sedy)

 • Základní gymnastické cviky – kotouly, zajíčci, stojky, hvězdy

 • V neposlední řadě – důraz na správné držení tělaATLETIKA: V rámci víkendových akcí, soustředění prokládáme lekce juda a gymnastiky i lekcemi atletiky. Děti, které atletika vysloveně baví následně navštěvují naše lekce atletiky.

 • Atletická přípravka je pro všechny, kteří se chtějí naučit zábavnou formou základům atletických disciplín. Házíme, skáčeme (dálku i výšku), trénujeme štafetu, učíme se starty a další. Při tréninku se zaměřujeme na vytvoření správných návyků při základních pohybových aktivitách (běžecké průpravné cviky, abeceda). Během pololetí se věnujeme jednotlivým atletickým disciplínám – od nácviku průpravných cvičení až po zvládnutí disciplínyJUDO: U nás je judo bráno jako celoživotní cesta a děti - dnes už mladí dospělí to tak chápou. Máme zde skvělou partu starších 16+, jedinný problém vidím v tom, že potřebujeme větší tělocvičnu a více tatami abychom se vešli. :) :)


Závody v rámci oddílu JUDO4FUN: Pravidelně minimálně 3 krát ročně.

 • pro většinu dětí i rodičů silný emotivní zážitek

 • přátelská atmosféra, fair play

 • vytváření osobnosti – postavit se sám za sebe a bojovat před přátelským obecenstvem

 • v našem oddíle dbáme nejen na správné rozdělení dle věku a váhy, bereme ohled i na fyzickou zdatnost a zkušenosti​SEBEOBRANA:

Věříme tomu, že praktická, reálná sebeobrana, je důležitější než závodní výsledky a zařazujeme ji do lekcí, zejména u starších dětí a na soustředěních..


​​

Dále náš oddíl pořádá pravidelná soustředění:
bottom of page