top of page
 • Martin Kadubec

Proč my, proč JUDO4FUN.

Aktualizováno: 20. 6. 2022

Proč JUDO? Protože JUDO vychovává, je založeno na morálních hodnotách jako jsou:

 • Disciplína

 • Úcta k sobě i soupeři

 • Zdravé sebevědomí

 • Hrdost

 • Fair play

 • Přátelství a spolupráce

 • Celoživotní cesta


Proč JUDO4FUN? V čem jsme jiní? Základní pilíře našeho oddílu:

 • Úpolová gymnastika (rozvoj obratnosti a motoriky)

 • Atletika (rozvoj atletických dovedností, vytrvalost a rychlost)

 • Judo (všestrannost, sebeobrana a disciplína)
JUDO4FUN - JUDO HROU, stejně jako myšlenka škola HROU(Komenský) věříme principu, že dítě je schopno nejvíce se naučit tehdy, když ho studium baví. Když je motivováno příkladem trenérů, které pohyb baví a trénují s dětmi.

Toto se snaží vystihnout název JUDO HROU - JUDO4FUN.


motto: pokud dítě není schopno se naučit látku metodou kterou ho učí, my se snažíme pochopit jak se dítě učí samo a rádo (zábavně). A touto metodou se snažíme následně učit a dovednosti dítě naučit. Prostě učit hrou.

Je jasné, že všem dětem tento náš styl nemůže vyhovovat, tehdy doporučujeme naše spřátelené oddíly nedaleko.Jak to celé začíná?


​Začínáme vždy úpolovou gymnastikou (gymnastikou vhodnou pro úpolové sporty):

ÚPOLOVÁ GYMNASTIKA:

 • Hodně protahování a strečinku

 • Kompenzace zkrácených svalových partií

 • Prioritně posilování tzv. CORE – středu těla

 • Posilování celého těla základními cviky, zejména herní formou (pejsci, žabáci, pavouci atp. - kliky, dřepy, leh sedy)

 • Základní gymnastické cviky – kotouly, zajíčci, stojky, hvězdy

 • V neposlední řadě – důraz na správné držení těla
ATLETIKA:


 • Atletická přípravka je pro všechny, kteří se chtějí naučit zábavnou formou základům atletických disciplín. Házíme, skáčeme (dálku i výšku), trénujeme štafetu, učíme se starty a další. Při tréninku se zaměřujeme na vytvoření správných návyků při základních pohybových aktivitách (běžecké průpravné cviky, abeceda). Během pololetí se věnujeme jednotlivým atletickým disciplínám – od nácviku průpravných cvičení až po zvládnutí disciplíny

 • Občas jdeme naše síly poměřit i s jinými oddíly(atletik Rudná aj.). Hlavně pro zábavu, nemáme závodní ambice.

https://www.youtube.com/watch?v=PCmnoKyZhsM&t=28sJUDO:

 • Pády – vpřed, vzad v bok atp.- velmi prospěšné pro téměř každý sport, stejně tak pro běžný život. (každý prostě občas spadne)


 • Zápasení na zemi:

 • zpevnění celého těla

 • bezpečné zápasení

 • možnost zúčastnit se prvních oddílových závodů


 • zápasení v postoji:

 • praktická sebeobrana

 • plnohodnotný kontaktní boj


 • závody v rámci oddílu JUDO4FUN:

 • pro většinu dětí i rodičů silný emotivní zážitek

 • přátelská atmosféra, fair play

 • vytváření osobnosti – postavit se sám za sebe a bojovat před přátelským obecenstvem

 • v našem oddíle dbáme nejen na správné rozdělení dle věku a váhy, bereme ohled i na fyzickou zdatnost a zkušenosti

 • Možnost účastnit se i mimo-oddílových závodů (kde již přátelská atmosféra moc nebývá).:)

​ SMYSL SPORTU / PROČ DÁVÁTE SVÉ DÍTĚ K NÁM DO JUDO4FUN:

Dle toho jaký smysl ve sportu hledáte, byste si měli vybrat oddíl a trenéry, kteří následují a věří koncepci oddílu.

Pokud jste bývalí šampioni či aktivní úspěšní závodníci a chcete, aby Vaše dítě šlo ve Vašich šlépějích, tak oddíl JUDO4FUN - JUDO HROU, pro Vás není!!

Pokud ale vidíte smysl sportu ve výchově, odpočinku, zdravém pohybu atd. tak jste našli co jste hledali.

Výchovný:

 • disciplína - pro některé první seznámení s autoritou

 • akceptování pravidel sportu a vedoucího

 • socializace dětí, akceptace pravidel kolektivu

 • adaptace na změny a kolektiv

 • rozvíjení komunikačních dovedností

Relaxační - aktivní odpočinek:

 • tzv. vypnutí od školy a stressu

 • od jiného sportu (změna, doplněk)

 • od stereotypu - odpočinek pro děti i rodiče :)

Zdravotní:

 • strečink a protahování - podporuje správný růst těla

 • zpevnění těla

 • trénink aerobní i anaerobní - vždy je dbáno na nepřetěžování (dítě má běžet dokud se směje)

 • zlepšení imunity

 • snížení stresu - prospívá na vše :), vyplavení endorfinů, seberealizace

Sportovní:

 • seberealizace a uspokojení z vítězství (nad leností, sám nad sebou, nad gravitací, či soupeřem/kamarádem)

 • sebeobrana (prevence šikany - děti se nebojí poprat když je nutno, ale nevyhledávají to)

 • zdravé sebevědomí

Estetický:

 • správné držení těla

 • hezká postava


​Sebeobranna:

Věříme tomu, že praktická, reálná sebeobrana, je důležitější než závodní výsledky.NEBO máte vždy možnost se rozhodnout (kdykoli v průběhu, pro závodní zaměření):

závodní - výhody/nevýhody:

 • stress - časem zvýšená tolerance vůči stresu a napětí, také ale může vést opačně - k depresím a obavám, méněcennosti, nedostatečnosti

 • sólismus - nebojí se, větší sebejistotu, vůdcovské schopnosti, ale i riziko arogance, namyšlenosti

 • přemotivovanost - Prostě neustále namotivováno k super výkonům. Šance vyhrát republiku, ale i riziko nezdravého přetížení sama sebe.

 • ambice - mohou být zdravé ale i nezdravé, každý máme jiné cíle

 • úrazy - vznikají zlomeniny z přetížení, úrazy z únavy a chyb

 • jednostrannost - pokud chcete vyhrávat, nevyhnete se tomu

 • častokrát velmi nezdravá touha dostat se do nižší váhové skupiny. Snižování váhy poškozuje fyzické i psychické zdraví.

 • Přetěžování kloubů, přetěžování srdce.

Osobně přirovnávám vrcholový sport k moderní gladiátořině a po mých vlastních dětech nechci, aby se staly vrcholovými sportovci, a stejně tak do toho netlačím děti v našem oddíle.Dále náš oddíl pořádá pravidelná soustředění:bottom of page