top of page
  • Martin Kadubec

EQ (emoční inteligence) a trénink

Aktualizováno: 12. 8. 2023

K čemu a jak se vyvíjí emoční inteligence u dětí a v čem je zásadní při trénování a učení.


Emoční Inteligenci dělím na 6 základních vývojových etap. Musel jsem to začít řešit kvůli armádě, ale i kvůli práci s dětmi, abych je dokázal lépe chápat. Níže je velmi zjednodušeně jak emoční inteligenci si vykládám já. Snad i Vám to pomůže k lepšímu porozumění dětem.


Fáze I. - orientace na trest. (pro trenéry nedůležitá fáze).

věk: 0-1 rok

- zde je vše na rodičích. Pokud dítěti chybí rodičovská péče, je to zásadní problém, tehdy se u poznamenaných osob stává, že i v dospělosti reagují pouze na trest a někdy ani na to. (vězení atp.)

- v tomto období vzniká důvěra (rodič je tam vždy když dítě potřebuje). Pokud tato fáze chybí, dítě bývá celoživotně nedůvěřivé k lidem.

- V praktickém až filosofickém pojetí orientace na trest symbolizuje "peklo".


Fáze II. orientace na odměnu (pro trenéry nedůležitá fáze). věk: 1- 3 roky

- zde se snažíme dítě odměňovat když udělá cokoli dobře. Já jsem takto odměňoval mé děti lentilkami za dřepy, kliky atp. :) Ve škole jednička, pochvala atp.

- V praktickém až filosofickém pojetí orientace na odměnu symbolizuje "nebe".


Fáze III. být dobrým dítětem (pro trenéry důležitá fáze).

věk: 3-5 let

- zde již dítě správně chápe svoji roli v rodině a hrozně moc stojí o pochvalu a uznání rodičů a chce být dobrým dítětem. Toto je ideální čas začít navštěvovat nějaký kroužek. Ideálně minijudo. Odměny zde fungují velmi dobře stále (nálepky atp.), ale nejsou již nutné. Pochvala je lepší! A zejména uznání od rodičů, kvůli kterým to děti dělají.

-Tyto děti neakceptují ještě autority, takže pro mne osobně tato věkovka vůbec není. :) :)


Fáze IV. Orientace na autoritu (pro trenéry a učitele zásadně důležitá fáze).

věk: 5-15 let

- základní předškolní a školní docházka. Dítě již chápe autority a jejich roli v životě.

- ideální doba dát na judo např. ke mě. :)

My trenéři zde již působíme jako autority a kromě dřiny vyžadujeme úctu a disciplínu.

Fáze V. Morální kodex sdílený s nějakou skupinou (dítě se stává vzorem mladším)

věk: 12+

- zde již se dítě identifikuje s nějakou skupinou a jejím morálním kodexem. At již dobrým, nebo špatným. Toto je nejvíce riskantní doba u dětí a je vhodné, ale asi nemožné toto již ovlivňovat rodiči.

- Děti by již neměly být orientovány pouze na autoritu auž vůbec ne na odměny a měly by si vytvořit vztah ke sportu jako životnímu stylu, prospěšnému jejich zdraví a sdílet se skupinou sportovců tento velmi jednoduchý kodex.


Fáze VI. Vlastní morální kodex

věk: 40+

- mentální vyspělost, kdy již máme vlastní názor na svět a své morální principy, kterými se řídíme. Není třeba více rozebírat.FAKTA:

- každý člověk si musí projít všemi fázemi, nelze žádnou přeskočit

- pokud dítě neakceptuje autoritu, je nemožné jej něco naučit

- Je možné, že někdo s vysokou EQ projde fázemi rychleji a naopak někdo s nízkou EQ se nedostane nad fázi I. či II.


- Emoční Inteligence nemá spojitost s normální inteligencí. Častokrát vysoce inteligentní lidé mají velmi nízkou Emoční inteligenci. To je samozřejmě zásadní problém.


Osobně se mi nejvíce líbí shrnutí tzv. volních vlastností - čest, odvaha, soucit, věrnost atp. kodexem Bušidó ve kterém jsem si já našel kodex sdílený se skupinou (fáze V.). :)bottom of page